Zasady sporządzania rysunków stalowych konstrukcji budowlanych

Skrypt, Stron: 76 , 2004 r., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

Książka tańsza niż ksero!!!

Spis treści:

1. WSTĘP
1.1. Dokumentacja projektowa
1.2. Wymagania normowe na temat sporządzania rysunków

2. OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH
2.1. Rodzaje rysunków - określenia
2.2. Ogólne wytyczne opracowania rysunków
2.2.1. Zakres informacji
2.2.2. Specyfikacje
2.2.3. Wydawanie (kompletacja) rysunków
2.2.4. Zmiany i uzupełnienia
2.3. Forma graficzna
2.4. Przedstawianie i wymiarowanie elementów
2.4.1. Rzutowanie
2.4.2. Wymiarowanie
2.4.3. Uproszczenia rysunkowe
2.5. Napisy i oznaczenia
2.5.1. Postanowienia ogólne
2.5.2. Kodowanie elementów
2.5.3. Tolerancje

3. ZASADY WYKONYWANIA RYSUNKÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH
3.1. Oznaczenia graficzne
3.1.1. Przedstawianie prętów i kształtowników
3.1.2. Opisywanie blach
3.1.3. Przedstawianie połączeń spawanych i zgrzewanych
3.1.3.1. Zasady ogólne
3.1.3.2. Znaki
3.1.3.3. Położenie znaków na rysunkach
3.1.3.4. Wymiarowanie spoin
3.1.3.5. Oznaczenia uzupełniające
3.1.3.6. Przykłady zastosowania złączy bezotworowych liniowych i punktowych
3.1.3.7. Przykłady zastosowania znaków
3.1.4. Przedstawianie otworów, śrub (wkrętów), nitów itp.
3.1.4.1. Przedstawianie na płaszczyznach rzutów
3.1.4.2. Wymiarowanie
3.1.5. Oznaczenia struktury geometrycznej powierzchni
3.1.5.1. Symbole graficzne
3.1.5.2. Oznaczenia chropowatości powierzchni
3.1.6. Oznaczanie powierzchni na przekrojach i widokach
3.1.6.1. Zasady ogólne
3.1.6.2. Oznaczenia graficzne materiałów
3.2. Wymiarowanie
3.2.1. Zasady ogólne, metody wymiarowania i oznaczenia specjalne
3.2.1.1. Zasady ogólne
3.2.1.2. Metody wymiarowania
3.2.1.3. Rozmieszczenie i oznaczenie wymiarów
3.2.1.4. Oznaczenia specjalne
3.2.1.5. Oznaczenia poziomów
3.2.2. Zasady szczegółowe
3.2.3. Oznaczanie odchyłek granicznych
3.3. Schematyczne przedstawianie konstrukcji metalowych
3.4. Rysunki zestawieniowe i montażowe
3.5. Rysunki robocze (warsztatowe)

WYKAZ CYTOWANYCH NORM