Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie

Autor: Nowak Henryk
Dostępność:
Nakład wyczerpany
49,00 zł

ISBN 978-83-7493-676-7

Oprawa: twarda, Format: B5, Stron: 332, 2012 r.


Książka jest przeznaczona dla inżynierów i techników, którzy używają kamer termowizyjnych w swojej pracy w diagnostyce termicznej bynków i innych obiektów bowlanych, dla stentów wyższych uczelni na kierunkach: bownictwo, architektura i inżynieria środowiska wyższych uczelni technicznych, dla inżynierów tych specjalności oraz dla wszystkich zainteresowanych tą techniką pomiarową.

Autor ma ponad 33-letnie doświadczenie w wykonywaniu badań termowizyjnych w bownictwie, a swoją karierę pomiarowo-badawczą w tym zakresie rozpoczął w roku 1978 z kamerą AGA Thermovision 680. Jest wykładowcą na kursach i szkoleniach w zakresie diagnostyki energetycznej bynków, termomodernizacji i certyfikacji energetycznej bynków oraz zastosowania badań termowizyjnych w bownictwie.Spis treści:

Przedmowa 
Wykaz ważniejszych oznaczeń 

1. Wprowadzenie 
1.1. Wstęp 
1.2. Cel i zakres książki 

2. Podstawy wymiany ciepła przez przegrody bowlane 
2.1. Właściwości cieplno-fizyczne materiałów bowlanych 
2.2. Pojęcia podstawowe wymiany ciepła 
2.2.1. Wymiana ciepła przez konwencję 
2.2.2. Wymiana ciepła przez promieniowanie 
2.2.3. Wymiana ciepła przez przewodzenie 
2.2.4. Złożona wymiana ciepła 
2.3. Podstawy teorii przewodnictwa cieplnego 
2.3.1. Pole temperatury 
2.3.2. Nieustalone przewodzenie ciepła w ciałach stałych 
2.3.3. Dynamika cieplna przegród bowlanych - masa termiczna przegród 
2.4. Jednokierunkowe ustalone przenikanie ciepła przez ściankę płaską 
2.4.1. Przenikanie ciepła przez przegrody 
2.4.2. Rozkład temperatury w przegrodzie 
2.4.3. Wpływ usytuowania warstwy izolacji termicznej na właściwości cieplno--wilgotnościowe przegrody bowlanej 

3. Mostki cieplne w bynkach 
3.1. Wstęp 
3.2. Mostki cieplne 
3.3. Błędy projektowe i wykonawcze realizacji termicznej obowy bynków 

4. Podstawy teoretyczne badań termowizyjnych - wymiana ciepła przez promieniowanie 
4.1. Odkrycie promieniowania cieplnego 
4.2. Widmo promieniowania elektromagnetycznego 
4.3. Podstawowe prawa promieniowania ciała czarnego 
4.4. Promieniowanie cieplne obiektów rzeczywistych 
4.4.1. Radiacyjne właściwości powierzchni ciał stałych 
4.4.2. Współczynnik emisyjności powierzchni ciał stałych 
4.4.3. Powierzchnie spektralnie selektywne 
4.5. Wymiana ciepła przez promieniowanie między dwiema powierzchniami 

5. Radiacyjna wymiana ciepła bynku z otoczeniem 
5.1. Promieniowanie cieplne środowiska zewnętrznego 
5.2. Chłodzenie radiacyjne zewnętrznych powierzchni przegród bowlanych 
5.3. Średnia temperatura promieniowania nieboskłonu 
5.3.1. Kalorymetryczna temperatura promieniowania nieboskłonu 
5.3.2. Spektralna temperatura promieniowania nieboskłonu 
5.4. Bilans promieniowania cieplnego zewnętrznej powierzchni przegrody bowlanej 
5.5. Poprawka temperaturowa do obliczeniowej temperatury powietrza zewnętrznego 

6. Badania termowizyjne w bownictwie 
6.1. Diagnostyka termiczna bynków 
6.2. Badania termowizyjne a badania nieniszczące 
6.2.1. Wstęp 
6.2.2. Termografia pasywna 
6.2.3. Termografia aktywna 
6.3. Istota badań termowizyjnych 
6.3.1. Wstęp 
6.3.2. Podstawa pomiaru termowizyjnego 
6.3.3. Zalety i ograniczenia badań termowizyjnych 
6.3.4. Procedura wykonywania badań termowizyjnych 
6.3.5. Zasady wykonywania badań termowizyjnych 
6.3.6. Termowizyjne badania ilościowe 
6.4. Czynniki wpływające na dokładność pomiarów termowizyjnych 
6.4. l. Czynniki środowiskowe oraz związane z kamerą i z obiektem badań 
6.4.2. Współczynnik emisyjności powierzchni 
6.5. Przyczyny błędów pomiarowych 
6.6. Interpretacja termogramów 
6.7. Badania termowizyjne w bownictwie 
6.7.1. Zakres termowizyjnych badań w bownictwie 
6.7.2. Badania bynków mieszkalnych i użyteczności publicznej 
6.7.3. Badania okien, drzwi balkonowych i fasad przeszklonych 
6.7.4. Balkony 
6.7.5. Połacie dachowe 
6.7.6. Stropodachy 
6.7.7. Instalacje centralnego ogrzewania, posadzki z ogrzewaniem podłogowym 
6.7.8. Przykłady różne 
6.7.9. Jak nie należy wykonywać badań termowizyjnych 
6.7.10 Termografia lotnicza 
6.7.11. Badania obiektów mostowych 
6.8. Zakres raportu termograficznego 
6.9. Czy zawsze badania kamerą termowizyjną 
6.10. Standaryzacja kwalifikacji zawodowych personelu termograficznego 

7. Podsumowanie 

Literatura 
Streszczenie w języku angielskim