Zastosowanie Eurokodów w projektowaniu mostów

ISBN 9788379341207

Oprawa: twarda, Format: b5, Stron: 303, 2016 r.

Jednym z działań niezbędnych do praktycznego wdrożenia Eurokodów w projektowaniu mostów jest edukacja, która powinna być prowadzona przez mostowe środowiska akademickie w programie kształcenia stentów specjalności mostowych. Przygotowany przez pracowników Zakładu Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej podręcznik również ma ten podstawowy cel. Omówiono w nim najważniejsze zasady ustalania obciążeń i oddziaływań na mosty oraz projektowania obiektów mostowych wykonanych z betonu, stali, drewna i stopów aluminium. W rozdziałach poświęconych posadowieniu podpór mostów i zagadnieniom geotechnicznym podano zasady prowadzenia analizy statycznej danego rodzaju konstrukcji i/lub elementów mostowych oraz sprawdzania stanów granicznych nośności i użytkowalności tych obiektów. Autorzy zdają sobie jednak sprawę, że są to tylko podstawy do profesjonalnego stosowania Eurokodów w projektowaniu mostów. Każdy rozdział uzupełniono więc wykazem piśmiennictwa. Podręcznik jest również skierowany do praktykujących projektantów mostów.

Spis treści:
1. Wprowadzenie do stosowania Eurokodów w projektowaniu mostów.
2. Podstawy projektowania mostów według Eurokodów.
3.Oddziaływania i obciążenia mostów drogowych.
4. Projektowanie elementów żelbetowych przęseł i podpór
5.Projektowanie przęseł mostów z betonu sprężonego.
6. Projektowanie przęseł mostów stalowych.
7. Projektowanie przęseł mostów zespolonych.
8.projektowanie przęseł mostów drewnianych.
9. Projektowanie posadowienia bezpośredniego podpór.
10. Projektowanie posadowienia głębokiego podór.
11. Projektowanie konstrukcji oporowych i kotew gruntowych.
12. projektowanie pomostów ze stopów aluminium.
13. Wnioski końcowe.