Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Zawodowy rysunek budowlany

Wydawnictwo: WSiP
Autor: Tadeusz Maj
Dostępność:
Oprawa: miękka, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 192+2, 2006 rok

Książka zawiera podstawowe wiadomości na temat rodzajów rysunków budowlanych i norm w nich stosowanych. Autor wyjaśnia różnicę między rysowaniem a kreśleniem i omawia niezbędne przyrządy. Następne rozdziały dotyczą rzutowania prostokątnego, aksonometrycznego i perspektywy, rysowania widoków i przekrojów, zasad wymiarowania i oznaczeń graficznych na rysunkach budowlanych. Opisano też podstawowe wiadomości o dokumentacji technicznej wraz z zasadami czytania rysunku technicznego oraz wykonywania inwentaryzacji. W podręczniku jest wiele przykładów budowlanych rysunków specjalistycznych, służących nauce czytania rysunku technicznego.
Książka dopuszczona jako podręcznik do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu betoniarz-zbrojarz, dekarz, malarz-tapeciarz, monter konstrukcji budowlanych, murarz, posadzkarz, renowator zabytków architektury na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej na podstawie recenzji rzeczoznawców: mgr inż. Świetlany Koniuszewskiej, dr Marii Piaseckiej, mgr. inż. Zbigniewa Romika, mgr. inż. Marcina Klimkiewicza.
Rysunek techniczny — rysunek przedstawiający w widoku z odpowiedniej strony, w przekroju lub w sposób uproszczony (np. w postaci schematu lub odręcznego szkicu) pewne rozwiązanie techniczne (przedmiot, konstrukcję, układ itp.)

Spis treści:

Wstęp, czyli trochę o historii i znaczeniu rysunku technicznego
Rozdział 1.   Prawie wszystko o rysunkach budowlanych
Projekt budowlany — co to takiego?
Projekt zagospodarowania działki — ważna część projektu budowlanego
Co zawiera projekt architektoniczno-budowlany?
Trochę o rysunkach konstrukcyjnych
A teraz o rysunkach instalacyjnych
Są też i inne rysunki

Rozdział 2.   Normy techniczne pomagają w sporządzaniu i odczytywaniu rysunków budowlanych
Do czego są potrzebne normy rysunkowe?
Kto w Polsce stanowi normy?
Wielkość (format) arkusza rysunkowego nie może być dowolna
Gdzie umieszczać informacje na rysunkach?
Od czego zależy grubość linii rysunkowych?
Opis rysunku też jest ważny!
Podziałka

Rozdział 3.   Różnica między rysowaniem a kreśleniem
Rysunek a rysunek techniczny
Rysunek techniczny odręczny
Co może być pomocne w sporządzaniu rysunków technicznych?

Rozdział 4.   Ćwiczymy rysowanie przy użyciu przyborów
Trochę geometrii
Najłatwiejsze — kreślenie prostych równoległych
A teraz proste prostopadłe
Jak łatwo wykreślić niektóre kąty?
Jak podzielić odcinek na równe części, nie używając miary?
Kreślenie wybranych figur geometrycznych
Trochę o kreśleniu niektórych krzywych
Figura płaska a bryła

Rozdział 5.   Na czym polega rzutowanie prostokątne?
Rzutowanie punktu
Rzutowanie odcinka jest bardzo proste!
Rzutowanie figur to zadanie nieco trudniejsze
Na koniec — rzutowanie brył
Przykłady praktycznego zastosowania rzutów prostokątnych
Rozwinięcia

Rozdział 6.  Aksonometria - najlepsza do rysunków poglądowych
Aksonometria - co to takiego?
Jak rysować w aksonometrii ukośnej?
Przykłady rysunków w aksonometrii ukośnej

Rozdział 7.   Pozostały jeszcze rysunki przekrojów i widoków
Jakie są rodzaje przekrojów?
Widoki, czyli głównie elewacje

Rozdział 8.  Jak powinno się wymiarować rysunki budowlane?
Z czego składa się wymiar rysunkowy?
Zasady wymiarowania
Wymiarowanie ścian, otworów okiennych i drzwiowych
Wymiarowanie klatek schodowych

Rozdział 9.  Poznajemy oznaczenia stosowane na rysunkach budowlanych
Dokładność rysunków a stosowane na nich oznaczenia graficzne
Jak się oznacza materiały budowlane?
Oznaczenia graficzne ogólnych cech budynków
Oznaczenia elementów konstrukcyjnych
Oznaczenia innych, ważnych elementów budynku
Oznaczenia niektórych elementów wykończenia
Ważne oznaczenia w projektach robót remontowych i modernizacyjnych
Oznaczenia urządzeń i wyposażenia budynków

Rozdział 10. Ćwiczymy czytanie projektów budowlanych

Rozdział 11. Teraz trochę więcej rysunku odręcznego
Poćwiczmy podstawy
Szkicowanie fragmentów dokumentacji
Inwentaryzacja budowlana — co to takiego?
Rysowanie w perspektywie

Rozdział 12. Komputery pomagają w kreśleniu

Rozdział 13. Wybrane rysunki specjalistyczne
Konstrukcje żelbetowe — dla zbrojarza i nie tylko
Konstrukcje drewniane — głównie dla cieśli
Dla dekarzy też są rysunki

Liternictwo
Wykaz literatury
Wybrane normy dotyczące rysunku budowlanego