Zbiór zadań egzaminacyjnych z mechaniki ogólnej - statycznie wyznaczalne układy prętowe

  • 58,00 zł 48,00 zł

ISBN  978-83-213-4515-4

Oprawa: miękka, Format: 19x27 cm, Stron: 456, Waga:0, 762,  2022 r.

Zbiór zawiera przykładowe zadania ilustrujące podstawowy kurs politechniczny mechaniki układów statycznie wyznaczalnych. Zbiór ten swoją strukturą, układem rozdziałów i doborem zadań odpowiada kursowi mechaniki ogólnej na drugim semestrze studiów stacjonarnych I stopnia (inżynierskich) kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Znaczną jego część stanowią oryginalne tematy zaliczeniowe (egzaminy, wcześniejsze kolokwia) z zakresu ww. przedmiotu, co umożliwia obecnym i przyszłym studentom adekwatne przygotowanie do czekających ich egzaminów. Zbiór może być także cenną pomocą dydaktyczną dla wszystkich studiujących mechanikę układów statycznie wyznaczalnych (w programach studiów także pod nazwą mechaniki ogólnej) na innych kierunkach na naszym Wydziale oraz na studiach niestacjonarnych. Po przyswojeniu założeń stosowanych w nauczaniu mechaniki na naszym Wydziale zadania zawarte w zbiorze mogą być przydatne także studentom na innych wydziałach, jak również na innych krajowych uczelniach.

Uzupełnieniem zestawu oryginalnych tematów są zadania nowe, niekiedy elementarne, zapewniające całości naszego opracowania ciągłość. Zbiór z założenia nie jest regularnym wydawnictwem podręcznikowym, obejmującym całokształt wykładanej wiedzy.

Intencją autorów jest skierowana ku studentom zachęta do samodzielnego rozwiązywania większej liczby przykładów w celu nabycia należytej biegłości w rozwiązywaniu problemów statyki konstrukcji. Celowi temu podporządkowany jest format prezentacji rozwiązań, rzadki na rynku wydawniczym – odręczny, możliwy do łatwego samodzielnego odtworzenia przez Czytelnika – studenta.

Wierzymy, że nasze opracowanie zachęci studentów do sięgania z własnej inicjatywy do zagadnień mechaniki z myślą o rozwoju własnego intelektu, z założeniem jak najlepszego przygotowania do profesjonalnej działalności w dziedzinie inżynierii.