Kategorie

Nasza oferta

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Zeszyt "Architektura" nr 9, Kształtowanie przestrzenne architektury ekologicznej w strukturze miasta

Autor: Katarzyna Zielonko-Jung
Dostępność:

Oprawa: miękka, Format:  A4, Stron:  142, 2013 r.

 

Tematyka monografii dotyczy architektury ekologicznej, rozwoju zrównoważonego, klimatu miasta i projektowania urbanistycznego. Budynek ekologiczny to system rozwiązań architektonicznych i technicznych otwarty na naturalne otoczenie i głęboko z nim związany. Każdy budynek o określonej formie i orientacji względem stron świata, usytuowany w określonych warunkach urbanistycznych, infrastrukturalnych i biologicznych stanowi niepowtarzalny układ przepływu energii i materii między nim a otoczeniem. Nasuwają się zatem pytania o charakter tego układu w przypadku specyficznego otoczenia, jakim jest struktura miasta. 
 
W pracy dokonano analizy rozwiązań proekologicznych stosowanych we współczesnej architekturze pod kątem możliwości ich wykorzystania w budynkach miejskich. Wyodrębniono rozwiązania najbardziej odpowiednie dla uwarunkowań miejskich, rozwiązania wymagające modyfikacji i udoskonaleń oraz nieuzasadnione lub niemożliwe do zastosowania.
 
 
Spis treści:

1. Wprowadzenie
1.1. Ewolucja ekologicznego postrzegania architektury
1.2. Kontekst miejski architektury ekologicznej
1.2.1. Zakres i cel pracy 
1.2.2. Stan badań
1.2.3. Metody badawcze i konstrukcja pracy 

2. KLIMAT W MIEŚCIE A STRUKTURA ZABUDOWY
2.1. Transformacja czynników klimatycznych pod wpływem struktury miasta
2.2. Czynniki mezoklimatu miejskiego
2.2.1. Promieniowanie słoneczne
2.2.2. Temperatura
2.2.3. Cyrkulacja powietrza
2.2.4. Bilans wodny
2.2.5. Ogólna charakterystyka mezoklimatu miejskiego 
2.3. Hierarchia celów ekologicznych na terenach zurbanizowanych

3. EKOLOGICZNA ZABUDOWA MIEJSKA
3.1. Morfologia zabudowy 
3.1.1. Efektywność energetyczna budynków a układ zabudowy
3.1.2. Otwarcie na zyski słoneczne 
3.1.3. Przeciwdziałanie zjawisku miejskiej wyspy ciepła na obszarach o różnej strukturze zabudowy 
3.2. Tereny zieleni
3.3. Optymalizacja struktury morfologicznej miasta w klimacie umiarkowanym

4. SĄSIEDZTWO BUDYNKÓW
4.1. Geometria zabudowy
4.1.1. Ulice
4.1.2. Place, dziedzińce
4.1.3. Budynki wolno stojące
4.2. Charakterystyka materiałowa powierzchni 
4.3. Zieleń miejska
4.3.1. Zieleń na podłożu
4.3.2. Zieleń na budynkach 
4.4. Proekologiczne aspekty kształtowania zabudowy w skali bezpośredniego sąsiedztwa. Praktyka projektowa w Polsce

5. MIEJSKI BUDYNEK EKOLOGICZNY
5.1. Uwarunkowania środowiskowe budynków miejskich
5.2. Przestrzenne rozwiązania proekologiczne budynków miejskich
5.2.1. Elementy otoczenia 
5.2.2. Forma i orientacja budynku
5.2.3. Przestrzeń wewnętrzna
5.2.4. Obudowa zewnętrzna budynku 
5.3. Potencjał i ograniczenia rozwiązań proekologicznych w strukturze miasta

6. ARCHITEKTURA EKOLOGICZNA A KONTEKST URBANISTYCZNY
6.1. Uwarunkowania przestrzenne budynków miejskich
6.2. Ekologia a kształtowanie przestrzeni miasta – pola wspólne i pola konfl iktu
6.3. Projektowanie ekologiczne, architektoniczne i urbanistyczne

7. WNIOSKI

Bibliografia

Streszczenie. Kształtowanie przestrzenne architektury ekologicznej w strukturze miasta

Summary. The shaping of ecological architecture in urban structure