Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Zintegrowane podejście do dziedzictwa kulturowego w gospodarowaniu przestrzenią na przykładzie gminy Konstancin-Jeziorna

Autor: praca zbiorowa
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
20,00 zł

ISBN 978-83-7814-675-9

Oprawa: miękka, Format:  cm, Stron: 84, 2017 r.

W monografii podjęto próbę analizy procesu integracji dziedzictwa z systemami planowania oraz oceny jego zaawansowania w Polsce. W pierwszej części zawarto opracowania dotyczące różnych wymiarów dziedzictwa, oparte na doświadczeniach różnych krajów. W tym celu omówiono m.in. rozwiązania stosowane we Francji, jako przykład dojrzałego zintegrowanego systemu planowania. Druga część pracy zawiera opracowanie omawianej problematyki na przykładzie Konstancina-Jeziorny, gdzie wiosną 2015 roku odbyły się II Międzynarodowe Akademickie Warsztaty Urbanistyczne prowadzone wspólnie przez wydziały trzech uczelni – Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Paris 4 – Sorbonne, które kształcą na kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna. 
 
Autorzy mają nadzieję, że przedstawiona praca przyczyni się do ochrony i odpowiedzialnego gospodarowania dziedzictwem w przyszłości.

Spis treści:

Wstęp (Anna Geppert, Alina Maciejewska)
Część I. Zintegrowane podej cie do dziedzictwa kulturowego w gospodarowaniu przestrzeni 
1.  Współczesne podejście do tematyki dziedzictwa kulturowego (Adrianna Kupidura)
2.  Integracja ochrony dziedzictwa z planowaniem przestrzennym we Francji (Anna Geppert, Alexandre Frucharta
3.  Zintegrowane podejście do dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym w Polsce(Tomasz Majda)

Część II. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kształtowaniu przestrzeni gminy Konstancin-Jeziorna

1. Historia i położenie obszaru bada (Adrianna Kupidura, Agnieszka Wielądek)

2.Ochrona dziedzictwa kulturowego i krajobrazu architektonicznego Konstancina-Jeziorny w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (Wojciech Bartoszczuk)  

3. Struktura własnościowa jako element dziedzictwa kulturowego (Anna Bielska, Alina Maciejewska) 

4.Dziedzictwo kulturowe jako element zrównoważonego rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna (Anna Geppert, Alexandre Fruchart, Adrianna Kupidura, Agnieszka Wielądek)
4.1. Zabudowa willowa – dziedzictwo miejscowości letniskowej
4.2. Dolina Jeziorki – dziedzictwo przyrodnicze
4.3. Historyczna Kolejka Wilanowska – lady dziedzictwa kulturowego
4.4. Dawna „Mirkowska Fabryka Papieru” – dziedzictwo poprzemylsowe Konstancina-Jeziorny