Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków etics. zasady projektowania i wykonywania

Oprawa: broszurowa, Format: 16x23,5, Strona: 94, 2009 r.

Instrukcje, wytyczne, poradniki 447/2009

 

Przedmiotem instrukcji jest technologia ocieplania ścian zewnętrznych budynków złożonymi systemami izolacji cieplnej, odnosząca się zarówno do istniejących, jak i nowo wznoszonych budynków.

 

Spis treści:

1. Wstęp (zespół autorów)

1.1. Przedmiot instrukcji

1.2. Przeznaczenie instrukcji

1.3. Zakres instrukcji

1.4. Określenia

1.5. Dokumenty związane

 

2. Projektowanie izolacji cieplnej

2.1. Wprowadzenie (Z. Rydz, aktualizacja 2009 J. Popczyk)

2.2. Grubość izolacji cieplnej

2.2.1. Wprowadzenie (K. Kasperkiewicz)

2.2.2. Określanie grubości warstwy materiału termoizolacyjnego ze względu na spełnienie wymagań ochrony cieplnej budynków (K. Kasperkiewicz)

2.2.3. Straty ciepła spowodowane konstrukcyjnymi mostkami cieplnymi (K. Kasperkiewicz)

2.2.4. Projektowanie przegród zewnętrznych w budynkach ze względu na zapobieganie powstawaniu zagrzybienia (K. Kasperkiewicz)

2.2.5. Zagadnienia wilgotnościowe ścian zewnętrznych związane z zastosowaniem ETICS (A. Bobociński)

 

3. Technologia ETICS ścian zewnętrznych (Z. Rydz, aktualizacja 2009 J. Popczyk)

3.1. Wprowadzenie

3.2. Bezspoinowy system ocieplania z zastosowaniem styropianu − elementy składowe systemu

3.3. Bezspoinowy system ocieplania z zastosowaniem wełny mineralnej − elementy składowe systemu

3.4. Technologia wykonywania robót ociepleniowych

3.4.1. Warunki przystąpienia do robót

3.4.2. Przygotowanie podłoża ściennego

3.4.3. Wykonywanie ocieplenia

 

4. Trwałość systemu ociepleniowego (Z. Rydz, aktualizacja 2009 J. Popczyk)

 

5. Kontrola stanu łączników w betonowych płytach warstwowych przed ociepleniem ścian zewnętrznych (M. Wójtowicz)

5.1. Charakterystyka płyt warstwowych

5.2. Program badań

5.3. Zasady wyboru elementów do badań szczegółowych

5.4. Analiza wyników

5.5. Wymagania

5.6. Kontrola stanu zamocowania płyt warstwowych do elementów konstrukcyjnych

 

6. Mocowanie izolacji cieplnej mechanicznymi łącznikami tworzywowymi i tworzywowo-metalowymi (K. Konieczny)

6.1. Wprowadzenie

6.2. Rozwiązania techniczno-materiałowe łączników mechanicznych

6.3. Wymagania techniczno-motażowe

6.4. Podsumowanie

 

7. Ocena wpływu ETICS na izolacyjność akustyczną ściany (J. Nurzyński)

7.1. Wprowadzenie

7.2. Wymagania akustyczne

7.3. Ocena akustyczna ustroju izolacyjnego

7.4. Ocena wpływu ustroju izolacyjnego na izolacyjność akustyczną ściany.

7.5. Przykładowe wyniki badań laboratoryjnych izolacyjności akustycznej ścian masywnych z dodatkowym ustrojem izolacyjnym

 

8. Ocena wpływu ocieplenia na bezpieczeństwo pożarowe budynku (A. Kolbrecki)

8.1. Wymagania przepisów techniczno-budowlanych w zakresie właściwości ogniowych ETICS

8.2. Zasady bezpośredniej i rozszerzonej klasyfikacji ETICS w zakresie właściwości ogniowych (rozprzestrzenianie ognia)

8.3. Specyfikacja błędów istotnych dla właściwości ogniowych ETICS