Zmiana przez design

Oprawa: miękka, Format: 14,8x21 cm Stron: 232, 2013 r., przełożyła Marta Hoffner

Książka Tima Browna Zmiana przez design to przede wszystkim zaproszenie do dyskusji nad rolą designu we współczesnym świecie. To również inna perspektywa spojrzenia na design – jako metodę rozwiązywania problemów projektowych i czynienia tych rozwiązań prostymi w użyciu. Tim Brown przekłada także design na rozwój organizacji, zaznaczając, że samo projektowanie nie może ograniczać się do formy, ale ma kompleksowo realizować zakładane funkcje. Myślenie projektowe to bardziej kultura pracy zorientowana na interdyscyplinarne podejście do rozwiązania problemów projektowych niż kolejne narzędzie w rękach projektantów.

 

Spis treści:

Przedmowa do wydania polskiego
Wprowadzenie

Moc design thinking
Kres starych idei
Potrzebujemy nowych pomysłów
Płynąć pod prąd
Inny punkt widzenia19

Część pierwsza Czym jest design thinking?

Rozdział pierwszy Zaleźć za skórę, czyli w design thinking chodzi o coś więcej niż styl
Trzy wymiary innowacji
Projekt
Brief
Zespoły kreatywne (smart teams)
Zespoły zespołów
Kultury innowacji
Jak korzystanie z realnej przestrzeni ulepsza proces 

Rozdział drugi
Zmienić potrzebę w popyt, czyli lzie na pierwszym miejscu
Zrozumienie: uczyć się z życia innych lzi
Obserwacja: patrzenie na to, czego lzie nie robią, i słuchanie tego, czego nie mówią
Zwrot w zachowaniu 

Empatia: być na czyimś miejscu, a czasem nawet na czyichś noszach
Wyjść poza wymiar jednostkowy

Rozdział trzeci
Mentalna matryca, czyli „ci lzie nie mają żadnej metody!” 

Myślenie konwergencyjne i dywergencyjne
Analiza i synteza 

Nastawienie na eksperymentowanie
Kultura optymizmu
Burza mózgów
Myślenie wizualne
Przykleić czy nie przykleić

Rozdział czwarty
Budować, by myśleć, czyli moc prototypów
Szybko i niechlujnie
Co za dużo, to niezdrowo
Prototypy tego, czego nie da się podnieść
Zagrać scenkę
Prototypy na wolności
Pilnowanie własnego interesu
Faza zmiany, czyli prototypy w organizacji 

Rozdział piąty
Powrót na powierzchnię, czyli design doświadczenia
Dobry pomysł już nie wystarcza
Od konsumpcji do partycypacji
Konstruowanie doświadczenia
Zmieniać zachowanie czy go nie zmieniać
Budowanie kultury doświadczenia, czyli niech każdy zostanie design thinkerem
Wykonanie pomysłu
Odbitka doświadczenia

Rozdział szósty
Rozpowszechnianie wiadomości, czyli znaczenie opowieści
Design w czwartym wymiarze
Daj sobie czas na design
Polityka nowych pomysłów
Kiedy sensem opowieści jest sama opowieść
Krzewienie wiary
Wyzwanie, jakim jest dobre wyzwanie
Od gonitwy za cyferkami do służby lziom
Życie po trzydziestosekundowym spocie

Część druga Dokąd zmierzamy?

Rozdział siódmy
Design thinking i korporacja, czyli nauka łowienia ryb
Design thinkingjako systematyczne podejście do innowacji
Design thinking w zarządzaniu portfolio innowacji
Przeobrażanie organizacji
Dajcie im sieć

Rozdział ósmy
Nowa umowa społeczna, czyli wszyscy w tym tkwimy
Zwrot ku usługom
Systemy masowe i dlaczego w naszym postępowaniu powinniśmy bardziej przypominać pszczoły
Pracując po obu stronach lady
Przyszłość firm, gospodarek i planety Ziemi
Uświadomić sobie problem
Robić więcej, robiąc mniej
Zmieniać nasze zachowania 

Rozdział dziewiąty
Design w akcji, czyli inspirowanie rozwiązań o potencjale globalnym
Najbardziej skrajni spośród wszystkich użytkowników
Droga do Indii 

Jedzenie za myślenie
Z kim pracować
Nad czym pracować
Czasami trzeba zostać w domu 

Od globalności do lokalności
Projektowanie przyszłych design thinkerów

Rozdział dziesiąty
Projektowanie jutra – dzisiaj
Zacząć 

Design thinking i twoja organizacja
Zacznij od początku
Przyjmij podejście zorientowane na człowieka
Ponoś porażki wcześnie i często
Zapewnij sobie pomoc zawodowców
Dziel się inspiracją
Łącz duże i małe projekty
Uwzględnij tempo innowacji
W dowolny sposób znajdź talenty
Pracuj przez cały cykl 

Design thinking i ty
Nie pytaj „Co?”, pytaj „Dlaczego?
Otwórz oczy
Pozwól to zobaczyć
Buj na pomysłach innych
Wymagaj opcji
Zrównoważ swoje portfolio
Zaprojektuj życie
Podziękowania
Projekty IDEO

  


Książka w polskiej wersji językowej nakładem wydawnictwa Libron i Zakładu Projektowania Komunikacji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr. Tim Brown uznawany jest za twórcę pojęcia design thinkin. Choć sama metoda pracy projektowej, w której centrum stoi analiza oraz wykorzystanie zróżnicowanych zasobów wiedzy, kompetencji i narzędzi, znana jest od wielu lat, to właśnie Tim Brown, jako pierwszy zoperacjonalizował pojęcie design thinking i sprawnie wprowadził je do dyskursu projektowego, czyniąc tę metodę pracy rozwijaną i wykorzystywaną na całym świecie. Design Thinking ma tak samo wielu zwolenników, co przeciwników. Ci pierwsi zauważają zalety przede wszystkim w holistycznym podejściu do pracy projektowej i samego designu. Przeciwnicy obawiają się, że design thinking to jedynie rozdmuchana koncepcja biznesowa, niemająca wiele wspólnego z realnym, narzędziowym projektowaniem. Niezależnie od tego, kto ma rację, zdecydowaliśmy się wydać tę książkę, głównie ze względu na rozwój dyskusji nad standardami projektowania w Polsce oraz jako ofertę wydawniczą w ramach stiów projektowych, zorientowanych na rozwiązywanie problemów projektowych, pracę zespołową i projektowanie komunikacji. Współczesne podejście do designu to przede wszystkim szeroka perspektywa projektowa, w której centrum stoi zrozumienie problemu projektowego i dostarczenie rozwiązania, które nie będzie sprawiało trności ostatecznej publiczności. W takim kontekście publiczność staje się głównym celem w projektowaniu (human centered design), zaś problem punktem wyjścia. Autor niniejszej publikacji widzi design przede wszystkim jako dostarczanie innowacji w kontekście zaproponowanych problemów projektowych. Odchodzi tym samym od fragmentarycznego projektowania zorientowanego na realizację dobrze znanych narzędzi projektowych. W centrum projektowania staje się zrozumienie zjawisk i zmian zachodzących we współczesnym społeczeństwie. Obecnie projektowanie nie polega już na tym, żeby coś zaprojektować, ale na tym, żeby rozwiązać konkretny problem z wykorzystaniem zróżnicowanych zasobów; wiedzy, kompetencji nie tylko projektanta, ale także innych zaangażowanych osób i grup. Myślenie projektowe (design thinking) to w tym wypadku kultura i metodologia pracy, niekoniecznie przypisana do ścisłego algorytmu pracy projektowej, jak się powszechnie uważa. To przede wszystkim praca analityczna, która ma na celu zrozumienie problemu projektowego, zdiagnozowanie kontekstu społecznego, ekonomicznego, kulturowego i wreszcie dostarczenie rozwiązania. To również, a może przede wszystkim pobzanie kreatywności przez ciągłe prototypowanie potencjalnych rozwiązań w myśl zasad kaizen „pomyłki koryguj na bieżąco” i ulepszanie nie ma końca”. Taka perspektywa projektowa, ze względu na zerwanie z dotychczasowym myśleniem narzędziowo-biznesowym (projektowanie graficzne, branding, itd.) może być dla niektórych czytelników dość abstrakcyjna, jednak uważana lektura otwiera perspektywę na zupełnie nowe podejście do projektowania i komunikacji, w których centrach stoi rozwój społeczeństwa. Książka Tima Browna powstała jako inicjatywa wydawnicza Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego (w ramach serii projektowanie komunikacji) oraz wydawnictwa naukowego Libron. Niniejsza publikacja nie powstałaby, gdyby nie zaangażowanie pracowników naukowo – dydaktycznych i przychylność władz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, za które niniejszym dziękujemy .

Mariusz Wszołek i Michał Grech