Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej

Wydawnictwo: Universitas
Autor: Gombrich E.H.
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Oprawa: broszurowa, Format: 20,5x26 cm, Stron: 412, 2009 r.

Książka profesora Ernsta H. Gombricha Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej jest rzadkim rodzajem naukowego opracowania, które w sposób przystępny, ale zarazem dogłębnie przemyślany, uczy nas nie tylko patrzeć, ale przede wszystkim widzieć i rozumieć. Gombrich dobywa ze swej niezwykłej pamięci przykłady sztuki z całego świata, z różnych kultur i czasów, by zasugerować czytelnikowi, że dziedzina w XX wieku nieco lekceważona, jaką były dzieje sztuk dekoracyjnych, może być polem głębokich i ważnych refleksji, które dotyczą źródeł twórczości i interpretacji odbioru zjawisk wizualnych.

Łącząc elementy psychologii widzenia, psychoanalizy, ikonologii oraz podejście zapowiadające uprawianą - po 2000 roku - neuronalną historię sztuki, autor ukazuje, jak na przykład prosty wzór akantu może odsłonić przed badaczem dzieje przemian duchowych i sposobów rozumienia sztuki jako gry. Dla polskiego czytelnika ten przekład - dokonany 30 lat po pierwszym wydaniu - staje się wstępem do patrzenia na sztukę dawną i współczesną jako jeden stale ulegający przemianom nurt ewolucji widzenia, rozumienia, odczuwania i potrzeby eksperymentu.

Spis treści:
Przedmowa
Wstęp
Porządek i cel w naturze
1. Porządek i orientacja
2. Teoria postaci
3. Wzory natury
4. Porządek ustanowiony przez człowieka
5. Geometria zbiorów
6. Monotonia i róznorodność
7. Porządek i ruch
8. Sztuka i zabawa

Część I. Dekoracja: Teoria i praktyka
I. Kwestie smaku
1. Aspekt moralny
2. Klasyczna prostota
3. Spory o rokoko
4. Projektowanie i moda
II. Ornament jako sztuka
1. Zagrożenie maszyną
2. Pugin i reforma projektowania
3. John Ruskin i ekspresjonizm
4. Gottfried Semper i Stium Funkcjonalności
5. Owen Jones i Stium Formy
6. Japońszczyzna
7. Nowy status projektowania
8. Adolf Loos "Ornament i przestępstwo"
9. Ornament przeciw abstrakcji
III. Ornament jako wyzwanie
1. Jak powstają wzory
2. Panowanie nad tworzywem
3. Prawa i porządki
4. Granice przewidywania
5. Narzędzia i próbki wzorów

Część II. Postrzeganie porządku
IV. Ekonomia widzenia
1. Różnorodność widzenia
2. Wybrany punkt zainteresowania
3. Utrata ostrości
4. Świadectwa sztuki
5. Informacja wizualna
6. Oczekiwanie i ekstapolacja
7. Prawdopodobieństwo i zaskoczenie
8. Przerwy jako wzmocnienia (akcenty)
9. Porządek i przetrwanie
10. Percepcja całościowa
V. W stronę analizy efektów
1. Ograniczenia estetyki
2. Brak spoczynku (niepokój) i spoczynek (spokój)
3. Równowaga i niestabilność
4. Fale i wiry
5. Od formy do znaczenia
6. Kolor
7. Obrazowanie
8. Forma i cel
VI. Kształt rzeczy
1. Kalejdoskop
2. Powtarzalność i znaczenie
3. "Pola sił"
4. Rzytowanie i ożywianie
5. Dekoracja
6. Przekształcanie ciała

Część III. Psychologia i historia
VII. Siła przyzwyczajenia
1. Percepcja i przyzwyczajenie
2. Mimika i metafora
3. Język architektury
4. Etymologia motywów
5. Wynalazek czy odkrycie
VIII. Psychologia stylów
1. Percepcyjna teoria stylu Riegla
2. Rozprzestrzenianie się stylu
3. Heinrich Wolfflin
4. Focillon i "Życie form"
5. "Czystość i "dekadencja" 
6. Logika sytuacji
7. Rokoko: nastrój i ruch
IX. Wzory jako znaki
1. Motywy i znaczenia
2. Znaki wyróżniające
3. Symbolika heraldyczna
4. Symbol i tło
5. Przeobrażenie zawijasa
6. Potencjał symboliczny
7. Znak krzyża 
X. Na krawędzi chaosu
1. Strefa wydzielona
2. Magiczne formuły ochronne
3. "Wielka smocza siła"
4. Nieuchwytna maska
5. Migracja potworów
6. Udomowione demony
7. Odrodzenie groteski
8. Rozpad formy

Epilog
Pewne muzyczne analogie
1. Roszczenia muzyki
2. Współzawodnictwo sztuk 
3. Pieśń i taniec
4. Natura i sztuczki
5. Forma, rym i rozum
6. Podstawowe efekty
7. Od pola sił do swiatła dźwięków
8. Nowe media

Przypisy
Pełen zapis bibliograficzny cytowany w przepisach w formie skróconej
Spis ilustracji
Indeks nazwisk