Zrównoważenie w architekturze. Od idei do realizacji na tle doświadczeń kanadyjskich

ISBN 978-83-7493-963-8

Oprawa: wydrukowano na niebielonym papierze z recyklingu, Format: , Stron: 166, 2016 r.

Zrównoważenie w architekturze. Od idei do realizacji. Na tle doświadczeń kanadyjskich

Publikacja ma charakter interdyscyplinarny i jest poświęcona współczesnej architekturze spełniającej wyzwania wynikające z idei zrównoważonego rozwoju. Jej zakres obejmuje kilka wątków ujętych wspólnym wyznacznikiem ‘od idei do realizacji’. Zaprezentowano ideę zrównoważenia i jej odzwierciedlenie w międzynarodowych regulacjach prawnych wyznaczających drogę do osiągnięcia zrównoważonego modelu rozwoju naszej cywilizacji.

Na przykładzie Kanady zilustrowano, jak idea i jej zapisy formalne realizowane są przez państwo i społeczeństwo oraz wskazano, jak ważny jest wysoki poziom świadomości społecznej określający ‘kulturę zrównoważenia’. Ukazano zaangażowanie północnoamerykańskiej społeczności architektów w kwestie wyczerpywania się zasobów, degradacji natury, a także innych problemów cywilizacyjnych związanych z rozwojem technologicznym oraz ze środowiskiem społecznym i zbudowanym. Opisano, jak idea wpłynęła na sformułowanie zasad projektowania zrównoważonego i metod ewaluacji oddziaływania budynków na środowisko naturalne.

Na wybranych przykładach kanadyjskich z lat 2003–2015 przedstawiono, jak zrównoważenie przejawia się w architekturze (i dziedzinach pokrewnych) poprzez określone obszary, kryteria i ‘język’. Podjęto także próbę zdiagnozowania polskiego stanu prawnego, rynku budowlanego i budownictwa w zakresie zrównoważenia.

 

SPIS TREŚCI:
OD AUTORKI                                                                                                             

 1. Wprowadzenie
  1.1  PRZEDMIOT I ZAKRES PRACY ORAZ ICH UZASADNIENIE
  1.2  ZAŁOŻENIA I CELE PRACY
  1.3  METODA I STRUKTURA PRACY
  1.4  STAN BADAŃ
  NETOGRAFIA                                                                                                      
 1. Słownik zrównoważenia 
 2. Ewolucja idei i ruch zrównoważenia 

  3.1   GENEZA IDEI
  3.2  DEFINICJE I INTERPRETACJE POJĘCIA  
  3.3  LINGWISTYKA I ETYMOLOGIA
  3.4  PRZEGLĄD RUCHU ZRÓWNOWAŻENIA  
  3.5  PODSUMOWANIE                                                                                         
  NETOGRAFIA                                                                                                      

 1. Przegląd nurtu zrównoważenia
  4.1  WZORCE I PRAPOCZĄTKI ZRÓWNOWAŻENIA W ARCHITEKTURZE
  4.2  WSPÓŁCZESNY NURT ZRÓWNOWAŻONEJ ARCHITEKTURY
  4.3  ROZWÓJ SYSTEMÓW OCEN  
  4.4  PODSUMOWANIE                                                                                        
  NETOGRAFIA                                                                                                      
 1. Język zrównoważenia w architekturze 

  5.1  WYBRANE KONCEPCJE ZRÓWNOWAŻONEGO PROJEKTOWANIA  
  5.2  ZRÓWNOWAŻONE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE
  5.3  PRZEGLĄD ZRÓWNOWAŻONYCH OBIEKTÓW
  5.4  PODSUMOWANIE                                                                                        
  NETOGRAFIA                                                                                                    

 1. Kultura zrównoważenia w Kanadzie 

  6.1   DZIAŁANIA RZĄDU FEDERALNEGO
  6.2  WDRAŻANIE IDEI ZRÓWNOWAŻENIA
  6.3  ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE 
  6.4  PODSUMOWANIE                                                                                        
  NETOGRAFIA                                                                                                    

 1. Polski stan zrównoważenia 

  7.1  POLSKIE INTERPRETACJE POJĘCIA
  7.2  PODSTAWY PRAWNE
  7.3  REALIZACJA IDEI ZRÓWNOWAŻENIA
  7.4  PODSUMOWANIE
  NETOGRAFIA                                                                                                    

 1. Zakończenie 

  8.1  REFLEKSJE
  8.2  REKOMENDACJE
  8.3  WNIOSKI                                                                                                    
NETOGRAFIA                                                                                                    
BIBLIOGRAFIA                                                                                                        
SUMMARY